U, de petitionaris
Tram door westerpark en volkstuinen

Red het Westerpark: geen snelwegen voor fiets, bus en tram

12.748 ondertekeningen

Het nu al zeer drukke Westerpark wordt straks ook het groen van Haven-Stad. Dwars door het park wil de gemeente tram/busbanen aanleggen plus geasfalteerde fietssnelwegen door de volkstuinen. Die kunnen eenvoudig om het park heen. Bouw Haven-Stad met voldoende eigen groen en vergroot het Westerpark!

Petitie

Wij

Buurtbewoners, Vrienden van het Westerpark, de Tuinen van Westerpark en alle Westerpark-liefhebbers.

 

constateren dat:

  • Een OV-lijn en fietssnelwegen dwars door park en volkstuinen leveren korte tijdswinst op, maar gaan ten koste van waardevol natuur- en wandelgebied.

  • Grote stukken van het Westerpark worden nu tot het 'groen van Haven-Stad' gerekend, maar het park is al heel erg druk.

  • Centrum en West hebben nu al het minste groen per inwoner.

  • Participatie met buurtbewoners is niet serieus genomen en afspraken met de tuinparken worden geschonden.

 

en verzoeken

  • Bewaak het Westerpark als groen park én als rustpunt voor mens, plant en dier in de drukke stad.

  • Doorsnijd en versnipper het Westerpark niet met openbaar vervoer en drukke fietssnelwegen en kies voor routes om het park.

  • Verklein het Westerpark niet. Anticipeer op meer inwoners en vergróót het park.

  • Maak vanaf het begin meer groen en parken in Haven-Stad.

  • Voer de aangenomen moties van de gemeenteraad over het Westerpark uit.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
16-03-2021 
Organisatie:
Vrienden van het Westerpark en de Tuinen van Westerpark (tuinparken Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer) 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Onderzoek naar de OV-verbinding door het park

Donderdag 8 juli werd in de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2050 aangenomen. Het Westerpark kwam daarbij veelvuldig ter sprake: onze stem is doorgedrongen tot de Stopera.

+Lees meer...

Er waren meerdere amendementen ingediend over het Westerpark.

Uiteindelijk werd een amendement aangenomen om op enkele plekken de tekst en het kaartmateriaal over de OV-verbinding dwars door het Westerpark in de Omgevingsvisie aan te passen. Maar het amendement is vaag en het houdt in dat de OV-verbinding tussen Bos en Lommer en Haven Stad onderzocht moet worden.

Het aangenomen amendement is een eerste stap, maar het betekent ook dat het scenario dwars door het park nog altijd boven ons hoofd hangt. En het risico blijft bestaan dat alternatieve tracé’s onmogelijk worden door andere bouwplannen! Zo ook de fietssnelwegen.

Krachtige amendementen om de bus/tram verbinding in het Westerpark en ook de (fiets)verbindingen door de Amsterdamse tuinparken sowieso te schrappen hebben het helaas niet gehaald.

Het blijft zaak de vinger aan de pols te houden en alert te blijven op alle plannen in en rond het Westerpark. We verwachten dat het Integraal Raamwerk Haven Stad na de zomer afgerond zal worden. Het kan zomaar zijn dat de snelwegen voor fiets, bus en tram hierin weer oppoppen…

Streepje door het groen
Wethouder Van Doornick beargumenteert dat je niet een grote nieuwe wijk kan bouwen zonder te zorgen voor goede verbindingen. Daar zijn wij het mee eens, maar we bepleiten goede alternatieve routes die het groen sparen!

Verder doet de wethouder erg luchtig over ‘een streepje op de kaart’ en spreekt ze nergens over de betekenis van het bestaande groen waar dat ‘streepje’ dwars doorheen getrokken is. Ongelooflijk.

Het belang van goed (en extra) groen voor diezelfde grote nieuwe wijk Haven-Stad werd niet genoemd. Er waren geen voorstellen ingediend om het Westerpark te vergroten.

Blijf de petitie tekenen en delen!
Heel veel dank aan iedereen die de petitie Red het Westerpark heeft getekend en gedeeld!

Deze strijd is nog niet gestreden, de petitie blijft daarom in de lucht. Blijf het onder de aandacht brengen bij vrienden, bekenden en iedereen die het Westerpark een warm hart toedraagt, deel onze berichten op Facebook, post op Instagram en retweet ons op Twitter of deel eigen berichten met #redhetwesterpark.

Lees meer info op: https://www.vriendenwesterpark.nl/nieuws en https://detuinenvanwesterpark.nl

Lees ook het interview over de plannen in de Telegraaf (pdf)

19-07-2021

De wethouder houdt vast aan haar plannen! Raad beslist op 8 juli.

In de afgelopen week is er veel gebeurd. Meer dan 10.000 buurtbewoners, volkstuinders en Westerpark-liefhebbers ondertekenden de petitie Red het Westerpark, waarvoor heel veel dank.

+Lees meer...

Wethouder Van Doorninck houdt desondanks nog altijd vast aan haar plannen!

Tegen AT5 vertelde de wethouder dat de OV-baan er helemaal niet komt, maar in de raadscommissievergadering zegt ze iets heel anders. Namelijk dat de plannen voor fietssnelwegen vanaf 2030 en voor OV door het park vanaf 2040 spelen en daarom in de plannen moeten!

Wij willen in 2030 geen supersnelle fietspaden door het park, net zo min als OV-banen in 2040. In de komende jaren borduurt de uitwerking van Haven-Stad voort op de Omgevingsvisie 2050. En worden er door de gemeente en ontwikkelaars grondaankopen en investeringen gedaan. Als dat allemaal gebeurt op basis van de huidige Omgevingsvisie, dan is er straks geen weg meer terug. Daarom moeten die snelwegen nu uit de Omgevingsvisie 2050 worden geschrapt én goede alternatieven erin! Snelle fietspaden kunnen makkelijk langs het Westerpark net als de bus of tram. 

Op donderdag 8 juli stemt de raad over de Omgevingsvisie 2050. Laat voor die tijd van je horen. Teken en deel de petitie. Vraag de raad met klem om niet in te stemmen met het plan van de gemeente, maar te kiezen voor ons alternatief. Stuur eventueel een bericht naar de politieke partijen in Amsterdam, vooral die van de coalitie (GroenLinks, PvdA, SP en D66).

Doe het snel, de raad beslist al op 8 juli!

06-07-2021

Red het Westerpark op AT5!

AT5 kwam naar het Westerpark om met de Tuinen en Vrienden van het Westerpark te spreken over de geplande OV-lijn, fietssnelwegen en de druk op het Westerpark door Haven-Stad.

Bekijk het item hier .

02-07-2021